Genel Bilgiler

Bilgi çağı olarak da adlandırılan 21. yüzyıldaki uluslararası gelişmeler ticaret ve finansmanın önemini ortaya koymaktadır. Ticareti, ulusal ve uluslararası kuralları bilerek yapmak ve böylelikle ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak bir yandan istihdamı arttırırken diğer yandan da ülke ekonomisinin büyümesine neden olacaktır. Burada en önemli kaynak ise insan kaynağıdır. Uluslararası gelişmeleri izleyen, bunu ülkemiz yararına kullanan, ülkemizin potansiyelini değerlendirirken uluslararası rekabette ön plana geçilmesini amaçlayan nesillere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kurulan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2006-2007 eğitim öğretim döneminde 52 öğrenciyle eğitime başlamıştır. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde bu sayı 225’e ulaşmıştır. Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyan bölümümüzün misyonu, uluslararası ticaret ve finansman dalında bilgi birikimini zenginleştirmek ve eğitim vermektir. Vizyonu ise uluslararası ticaret ve finansmanın kurallarının öğrenilmesi ile uluslararası ticaret ve finansmanla ilgili uzmanlık konularının kazanılmasıdır.
Bölüm mezunları, dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret departmanlarında, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilirler. Ayrıca kamu sektöründe müfettiş, uzman ve denetmen pozisyonlarında çalışabilmektedirler. daha fazla bilgi için

Etkinlik1

daha fazla bilgi için